Besluitpunt "Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie op het / Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel' / (Kamerstuk 35925-VIII-144)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 18B
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor een te plannen commissiedebat over onderwijshuisvesting funderend onderwijs.

Volgcommissie(s):

BiZa

 

1.

Nederlandse dossiers