Besluitpunt "Ontwikkelingen Stichtingen voor Persoonlijk Onderwijs"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 19
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking (agenderen voor het commissiedebat over de Staat van het onderwijs, op 22 juni a.s.?)

 

1.

Nederlandse dossiers