Besluitpunt "Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Curriculum funderend onderwijs van 6 april 2022, over curriculum funderend onderwijs"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 21
 

Zaak:

 

Voorstel:

Dossier curriculum funderend onderwijs maken en onderhavig document aan toevoegen.

 

1.

Nederlandse dossiers