Besluitpunt "Afschrift reactie op brief van G5 Bestuurlijk Overleg m.b.t. prioriteit in ambities coalitietakkoord"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 22
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor commissiedebat van 24 mei a.s. inzake het Nationaal Programma Onderwijs

 

1.

Nederlandse dossiers