Besluitpunt "Het onderwijsakkoord 'Samen voor het beste onderwijs'"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 23
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor commissiedebat van 24 mei a.s. inzake het Nationaal Programma Onderwijs

 

1.

Nederlandse dossiers