Besluitpunt "Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen'"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 24A
 

Zaak:

Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' - 2022Z09176

Voorstel:

Ter bespreking (agenderen voor het Commissiedebat Staat van het Onderwijs van 22 juni a.s. 12.00-16.30 uur, en aan titel van het debat toevoegen: +

Masterplan basisvaardigheden?).