Besluitpunt "Antwoorden inzake het schriftelijk overleg van de commissie over / Normering eindtoetsen en referentieniveaus primair onderwijs / (Kamerstuk 31293-608)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 25A
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking (een tweeminutendebat plannen of v.k.a).

 

1.

Nederlandse dossiers