Besluitpunt "Planning van de rondetafelgesprekken Seksueel grensoverschrijdend gedrag, internationaal en Preventie van straatintimidatie vrouwen"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 35
 

Noot:

Resultaat inventarisatie deelname aan rondetafelgesprekken “Seksueel grensoverschrijdend gedrag, internationaal” en “Preventie van straatintimidatie vrouwen”: woensdag 8 juni a.s. 10.00-13.00 en 14.00-16.00

uur

Volgens de strakkere aanwezigheidsregels (minimaal vier leden + voorzitter)

is er voldoende aanwezigheid om onderstaande commissieactiviteiten in te plannen. Ten aanzien van tweede rondetafel is verzocht deze niet aansluitend te plannen.

Het verzoek is om dit in deze OCW-procedurevergadering dit vast te stellen, dan wordt een andere datum gezocht.

RONDETAFELGESPREK Seksueel grensoverschrijdend gedrag, 1.

internationaal 8-6-2022, 10.00-13.00: initiatiefnemers Van der Laan

(D66), Werner

(CDA) en de Hoop (PvdA ) + Van der Woude-VVD +

Slootweg-CDA

RONDETAFELGESPREK over preventie straatintimidatie vrouwen 2.

(8-6-2022, 14.00-16.00; verzoek later plannen): initiatiefnemers Van der Woude (VVD), van der Laan (D66), Werner

(CDA) + Slootweg-CDA