Besluitpunt "Stukken van het vervallen plenair debat over kansenongelijkheid"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 36B
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het dossier Achterstandenbeleid en kansengelijkheid.

 

1.

Nederlandse dossiers