Besluitpunt "Stukken van het vervallen plenair debat over kansenongelijkheid"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 36C
 

Zaak:

 

Voorstel:

(Desgewenst) betrekken bij het plenair debat over toegangelijkheid en studiefinanciering.

 

1.

Nederlandse dossiers