Besluitpunt "Opvragen wetgevingsagenda OCW"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 136
 

Noot:

Naar aanleiding van het rapport ‘Versterking functies Tweede Kamer – Meer dan de som der delen’ is onder meer besloten om regelmatig 'strategische procedurevergaderingen' te organiseren. Het idee van de strategische procedurevergadering (spv) is dat de commissie verder vooruitkijkt naar aankomende wetgeving en beleid (zowel op nationaal als op EU-niveau), afspraken maakt over de eigen werkwijze en over de werkwijze tussen de commissie en de bewindspersonen en daarop (in volgende spv’s) tussentijds kan terugblikken.

Een eerste strategische procedurevergadering OCW is gepland op 9 juni a.s.1.30-11.30 uur. De staf bereidt een notitie voor.

Voorstel

  • Bewindslieden OCW verzoeken om wetgevingsagenda aan de Kamer te doen toekomen vóór 1 juni a.s.3.