Besluitpunt "Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 40
 

Noot:

36082

Begroting Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 20-04-2022

Inbrengdatum op 3 juni 2022 (zie agenda heden).3022

Begroting Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Vierde

Incidentele Suppletoire Begroting inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma

Onderwijs)

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 03-02-2022

19 mei 2022: aangemeld voor plenair.3968

Wetgeving Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de

Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob 17-11-2021

7 april 2022: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.3920

Wetgeving Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium

(Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob 30-09-2021

29 oktober 2021: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.3893

Wetgeving Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 16-07- 2021

10 mei 2022: stemmingen uitgesteld; heropening debat verzocht.3765

Wetgeving Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 12-03- 2021

11 februari 2022: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.

Rondvraag Overig

Geen agendapunten

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer

Geen agendapunten

Overig (openbaar)

Geen agendapunten

Overig (besloten)