Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over evaluatie aanpak coronacrisis en de quick scan Modernisering van het staatsnoodrecht - Beleidsplan Crisisbeheersing

vrijdag 20 mei 2022

Bij dossiers 26956 - Beleidsnota Rampenbestrijding en 29668 - Beleidsplan Crisisbeheersing en wetsvoorstel 35526 - Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.