Ministerraad stelt Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding in

vrijdag 3 juni 2022, 14:30

DEN HAAG (PDC i) - Op voordracht van minister Hanke Bruins Slot i (BZK) stelt de ministerraad vanaf vandaag een Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding in. Burgemeester en oud-Kamerlid Ineke van Gent i wordt de voorzitter van dit college, dat verder zal bestaan uit Amma Asante i en Martin Berendse.

De ministerraad stelt het college in op grond van de nieuwe Wet open overheid. De taak van dit college is het gevraagd en ongevraagd adviseren van regering en parlement op terreinen van overheidsinformatie en informatiehuishouding. Daarnaast zal het college bemiddelen tussen journalisten en wetenschappers enerzijds en de overheid anderzijds, op het terrein van openbaar maken van informatie.

Volgens de Wet open overheid bestaat het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding uit maximaal vijf personen. Voor de twee vacatures zal nog gezocht worden naar kandidaten. Naar verwachting zal het college na de zomer met zijn eerste adviezen komen en vanaf september starten met bemiddelingszaken.

Bron: Ministerraad