Europees Parlement roept op tot hervormen EU-verdragen

donderdag 9 juni 2022, 15:58

DEN HAAG (PDC i) - Als het aan het Europees Parlement i ligt, gaat de EU werk maken van verschillende institutionele hervormingen. Het EP heeft een resolutie aangenomen waarin de Europese Raad i opgeroepen wordt om te starten met het proces om de EU-verdragen te zien, door middel van het opzetten van een Conventie. Deze resolutie komt voort uit de aanbevelingen van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

Leden van het Europees Parlement vragen om verschillende verdragswijzigingen. Zo willen ze een hervorming van stemprocedures van de Europese Raad, waarbij ze af willen van het vetorecht van regeringsleiders, onder meer bij besluiten over sancties. Ook moeten Europarlementariërs zelf het recht krijgen om wetten in te dienen, als ook wijzigingen en intrekken. Daarnaast vindt het Europarlement dat de EU zelf meer bevoegdheden moet krijgen, onder meer op het gebied van gezondheid, defensie en sociaal beleid.

Of er vervolgstappen worden gezet na deze resolutie ligt aan de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten. Zij kunnen besluiten om een Conventie op te zetten. De eerstvolgende mogelijkheid om dit te doen zal zijn tijdens de EU-top van 23 en 24 juni.

Bron: Europees Parlement