CDA: wetsvoorstel bestrijding kindermisbruik belangrijke eerste stap

Met dank overgenomen van J.J.M. (Jeroen) Lenaers i, gepubliceerd op vrijdag 10 juni 2022.

De Europese Commissie presenteerde zojuist een nieuw wetsvoorstel om online kindermisbruik tegen te gaan. Alle EU-internetproviders worden verplicht gesteld om maatregelen te nemen tegen de online verspreiding van kinderporno. “Het gemak waarmee materiaal online gedeeld wordt en de alsmaar groeiende hoeveelheden materiaal dat veelal op Europese servers staat, vereist Europees ingrijpen,” aldus CDA-Europarlementariër en woordvoerder justitie Jeroen Lenaers. “Er komt terecht meer verantwoordelijkheid te liggen bij de internetproviders. De tijd van de vrijwillige aanpak is voorbij. Internetproviders die niet meewerken, moeten daartoe gedwongen kunnen worden via de gerechtelijke weg en indien noodzakelijk forse financiële consequenties ondervinden.”

“Kindermisbruik is mensonterend en één van de meest verwoestende vormen van criminaliteit. Het online aanbieden en downloaden van beeldmateriaal leidt tot herhaald slachtofferschap, tot nieuw aanbod en misbruik. Deze destructieve spiraal moet doorbroken worden. Ik verwelkom daarom dit wetsvoorstel en zal mij inzetten om het waar mogelijk verder te versterken om het internet schoon te vegen en online kindermisbruik internationaal uit te roeien,” aldus Lenaers.

Een nieuw Europese autoriteit gaat een centrale rol spelen in het ontvangen van meldingen en de bestrijding van het verspreiden van materiaal. “Een centrale plek, naar Amerikaans voorbeeld, waar kennis en kunde samenkomt, is een welkome stap voorwaarts. Ook de nauwe samenwerking met Europol is essentieel en is tevens een signaal aan misbruikers dat men met dit zeer ernstige misdrijf niet zomaar wegkomt.”

Dit wetsvoorstel is wat het CDA betreft een goede eerste stap maar het behoeft vervolg. Ook het verspreiden en het bezit van zogenaamde ‘pedohandboeken’ - dat met dit wetsvoorstel nog niet geregeld wordt - moet strafbaar worden gesteld. Lenaers staat hierover in nauw contact met Marcel Jeninga, zelf vader van een misbruikt kind en sindsdien drijvende kracht achter de stichting Strijd tegen misbruik. Eerder dit jaar gingen Lenaers en Jeninga al langs bij vice-Commissievoorzitter Schinas om te pleiten voor een verbod op ‘pedohandboeken’. Verwacht wordt dat de Europese Commissie tegen het einde van het jaar met een apart wetgevend voorstel komt om onder andere dit probleem aan te pakken.

Voor de redactie:

Meer informatie over het wetsvoorstel van de Europese Commissie vindt u hier.