Besluitpunt "Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere / Kamercommissie dan Rijksuitgaven"

commissie Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)
vergadering 2022-07-01
volgnummer 4A
 

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te / Luxembourg - 20 juni 2022 / Aanbieding speciaal verslag 'Duurzaamheid bij plattelandsontwikkeling: de meeste projecten blijven gedurende de vereiste periode operationeel, maar er zijn mogelijkheden om langduriger resultaten te boeken' van ERK - 2022Z12622

Voorstel:

Ter informatie.

Noot:

  • Voortouwcommissie: LNV
  • Procedurevergadering d.d. 6 juli 2022
  • Voorstel: betrekken bij het schriftelijk overleg over de Landbouw- en

Visserijraad op 11 juli 2022.

Volgcommissie(s):

EZK, I&W