Besluitpunt "Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere / Kamercommissie dan Rijksuitgaven"

commissie Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)
vergadering 2022-07-01
volgnummer 4B
 

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te / Luxembourg - 28 juni 2022 / Aanbieding speciaal verslag "Gegevens in het gemeenschappelijk landbouwbeleid: potentieel van big data voor beleidsevaluaties onbenut" van / ERK - 2022Z13728

Voorstel:

Ter informatie.

Noot:

  • Voortouwcommissie: LNV
  • Procedurevergadering d.d. 6 juli 2022
  • Voorstel: betrekken bij het schriftelijk overleg over de Landbouw- en

Visserijraad op 11 juli 2022.

EU

Volgcommissie(s):

Nationaal