Besluitpunt "Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere / Kamercommissie dan Rijksuitgaven"

commissie Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)
vergadering 2022-07-01
volgnummer 5B
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter informatie.

Noot:

  • Voortouwcommissie: OCW
  • De commissie OCW heeft in haar procedurevergadering van 29 juni 2022

de brief voor kennisgeving aangenomen.