Besluitpunt "Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere / Kamercommissie dan Rijksuitgaven"

commissie Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)
vergadering 2022-07-01
volgnummer 5D
 

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene / Rekenkamer, A.P. Visser - 1 juli 2022 / Erratum Rapport Een Nederlandse uitkering in het buitenland - 2022Z13748

Voorstel:

Ter informatie.

Noot:

  • Voortouwcommissie: SZW
  • De brief zal in een komende procedurevergadering van de commissie SZW worden geagendeerd.