Besluitpunt "Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere / Kamercommissie dan Rijksuitgaven"

commissie Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)
vergadering 2022-07-01
volgnummer 6B
 

Zaak:

Brief regering - minister van / Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. / Adriaansens - 29 juni 2022 / Beleidsdoorlichting artikel 1 EZK-begroting 2022Z13466

Voorstel:

Ter informatie.

Noot:

Voortouwcommissie: EZK

Procedurevergadering d.d. 5 juli 2022

Voorstel: Betrekken bij de behandeling van de begroting EZK 2023.