Besluitpunt "Evaluatie verslaggevingsstelsel rijksoverheid"

commissie Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)
vergadering 2022-07-01
volgnummer 7B
 

Zaak:

Verslag rapporteurs verslagleggingsstelsel - 2022Z13774

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

  • Ter bespreking ligt voor of u kan instemmen met het verslag van de rapporteurs over het verslaggevingsstelsel en met de conceptbrief aan de minister van FinanciĆ«n (zie bijlage bij de stafnotitie), waarin wordt aangeboden om na de Algemene FinanciĆ«le Beschouwingen nader in gesprek te gaan met de minister over dit onderwerp. Dit kan in een commissiedebat met de hele commissie of in een gesprek met de rapporteurs enkele van uw leden
  • Voorgesteld wordt om in samenspraak met de rapporteurs hierover in het najaar een voorstel te doen.