Besluitpunt "Brief aan Kamercommissies voor de behandeling van de ontwerpbegrotingen in 2022."

commissie Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)
vergadering 2022-07-01
volgnummer 11
 

Zaak:

Conceptbrief behandeling ontwerpbegrotingen - 2022Z13717

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

  • Zie beslispunten in bijgevoegde stafnotitie
  • De commissie wordt voorgesteld om in te stemmen met de conceptbrief aan de Kamercommissies over het proces rond de ontwerpbegrotingen in het najaar.