Besluitpunt "Onderzoek maatschappelijke kosten-batenanalyse en brede welvaart"

commissie Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)
vergadering 2022-07-01
volgnummer 15
 

Noot:

Het CPB en PBL hebben in aanvulling op de eerdere Algemene MKBA-Leidraad uit 2013 een maatschappelijke kosten-batenanalyse gepubliceerd over brede welvaart. Deze publicatie treft u hierbij aan:

Maatschappelijke kosten-

batenanalyse en brede welvaart; een aanvulling op de Algemene MKBA-

Leidraad (cpb.nl)

.

Voorstel

  • Ter informatie.