Besluitpunt "Geplande activiteiten op het terrein van de commissie Rijksuitgaven"

commissie Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)
vergadering 2022-07-01
volgnummer 16
 

Noot:

Voorstel:

Ter informatie.

Woensdag 06-07-2022 16.30 - 16.45 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven

(direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Woensdag 14-09-2022 18.00 - 21.00 uur Commissiedebat Begrotingsproces

Donderdag 15-09-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven

(direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Donderdag 29-09-2022 12.00 - 13.00 uur Bijeenkomst Auditcomité

(rapporteurs begrotingen en jaarverslagen in vaste commissies)

Donderdag 13-10-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven

(direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Donderdag 10-11-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven

(direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Donderdag 08-12-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven

(direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Donderdag 22-12-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven

(direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Toegevoegde agendapunten

Geen agendapunten

Rondvraag

Geen agendapunten

Besloten

Geen agendapunten