COM(2022)456 EU
Standpunt EU door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten (“de regeling”) met betrekking tot de modernisering van de regeling

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten (“de regeling”) met betrekking tot de modernisering van de regeling

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on the Union's behalf by the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits (“Arrangement”) with regard to the modernisation of the Arrangement
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2022)456 NLEN
Extra COM-nummers COM(2022)456
Procedurenummer i 2022/0275(NLE)
Celex-nummer i 52022PC0456

2.

Key dates

Document 15-09-2022
Online publicatie 15-09-2022
Besluit 14-07-2023; Besluit 2023/1559
Bekendmaking in Publicatieblad i 28-07-2023; PB L 190 p. 6-7

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.