Europarlementariër Paul Tang werkt aan meldpunt voor schaduwlobby

vrijdag 28 oktober 2022, 13:50

DEN HAAG (PDC i) - Schaduwlobby bij Europarlementariërs moet harder aangepakt worden volgens de Nederlandse Europarlementariër Paul Tang i. Samen met NGOs werkt hij aan de inrichting van een speciaal meldpunt om 'duistere lobbypraktijken' aan het licht te brengen.

Bij dit nieuwe meldpunt zouden Europarlementariërs en EU-ambtenaren klachten kunnen indienen die vervolgens onder de loep genomen worden. Wanneer inderdaad blijkt dat het om schaduwlobby gaat zal een klacht ingediend worden met het verzoek de organisatie toegang tot EU-instellingen te ontzeggen.

Volgens Tang worden Europarlementariërs regelmatig benaderd door organisaties die zich presenteren als belangenbehartigers van het midden- en kleinbedrijf. Vaak wordt echter vermoed dat deze gefinancierd worden door grote techbedrijven en niet juist geregistreerd staan.

Lobbygroepen zijn verplicht hun activiteiten te registreren in het reeds bestaande Europese lobbyregister. Sinds april 2021 zijn de regels van dit register uitgebreid en is deze verplichting er ook voor andere belangengroepen.

Bron: Telegraaf