Wetsvoorstel: rechters mogen geen lid zijn van Eerste Kamer, Tweede Kamer of Europees Parlement

woensdag 9 november 2022, 13:00

DEN HAAG (PDC i) - Een rechter mag tijdens het uitoefenen van zijn ambt niet gelijktijdig lid zijn van de Eerste Kamer, Tweede Kamer of het Europees Parlement. Dat verbod wil minister voor rechtsbescherming Franc Weerwind i wettelijk vastleggen. Hij diende daartoe gisteren een wetsvoorstel in, dat wijziging van verschillende wetten met betrekking tot de rechterlijke organisatie beoogt.

Met het wetsvoorstel wil minister Weerwind de integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak waarborgen. Binnen de rechtspraak en ook internationaal heerst al wel de overtuiging dat deze ambten niet verenigbaar zijn, maar een verbod op deze functiecombinatie is nog niet wettelijk geregeld in Nederland.

Voor leden van de Raad van State i, de Hoge Raad en de procureur-generaal en advocaat-generaal van de Hoge Raad bestaat een dergelijk verbod wel al. Artikel 57 van de Grondwet i regelt de incompatibiliteiten van parlementsleden. In de praktijk worden deze ambten al enige tijd nauwelijks nog gecombineerd. De laatste keer dat dit in de Eerste Kamer voorkwam betrof ChristenUnie-lid Flora Lagerwerf-Vergunst i (2007-2011) en daarvoor (tot 1999) bij VVD'er Henk Heijne Makkreel i.

Bron: Parlementaire Monitor