Eerlijk zijn over eerlijk ondernemen: de waarheid over de Wet IMVO

Met dank overgenomen van Volt Nederland (Volt) i, gepubliceerd op vrijdag 20 januari 2023.

Lobbyclubs van werkgevers en bedrijven maken opeens een hoop kabaal over een nieuwe wet die ondernemers verplicht maatschappelijk verantwoord te ondernemen.. Dit betekent dat Europese of Nederlandse bedrijven overal ter wereld moeten voldoen aan mensenrechten, goede werkomstandigheden en klimaatstandaarden. Deze wet helpt bedrijven en hun werknemers en maakt de wereld een stukje beter, maar er worden door lobbyclubs en bedrijven nu onzinverhalen verteld over de Wet IMVO die mensen onnodig angst aanjagen.

Het baggerbedrijf Boskalis dreigde afgelopen week uit Nederland te zullen vertrekken als het moet voldoen aan de Wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Ook werkgeverslobbyclub VNO-NCW waarschuwde dat Nederlandse bedrijven op oneerlijke achterstand zouden worden gezet. Het is bangmakerij die nergens op gestoeld is.

De Wet IMVO is gebaseerd op internationale afspraken, de zogenaamde OESO-richtlijnen, die decennia geleden zijn onderhandeld door bedrijven zelf. Deze richtlijnen gelden internationaal voor iedereen en zorgen daardoor voor een gelijk speelveld.

Nadat in 2012 Bangladesh een kledingfabriek uitbrandde waarbij meer dan 100 mensen om het leven kwamen, en waar kleding voor grote, bekende Europese merken werd gemaakt, kwam in Nederland en Europa het debat op gang over hoe we meer invloed kunnen uitoefenen op duurzame en menswaardige productie in de hele wereld.

Daaruit ontstonden vrijwillige convenanten (afspraken), - die nauwelijks geholpen hebben -, een Europees wetsvoorstel, de wet kinderarbeid, een algemene zorgplicht, en de Wet IMVO die nu voorligt. Dit speelt allemaal al sinds 2014. Bedrijven als Boskalis zijn sinds dat jaar al intensief betrokken geweest bij het wetgevingsproces, hebben invloed uit kunnen oefenen over het uiteindelijke voorstel en hebben daarom ook uitgebreid de mogelijkheid gehad om zich voor te bereiden op de gevolgen van de IMVO-wetgeving.

Deze wet brengt verschillende initiatieven samen en maakt het zo makkelijker voor ondernemers om te voldoen aan alle, al bestaande, verplichtingen , verschaft meer duidelijkheid over hun verantwoordelijkheden en biedt bedrijven helderheid .

Zo kunnen ondernemers namelijk ook nu al voor de rechter gedaagd worden - en dat is ook al gebeurd - omdat zij niet voldoen aan hun zorgplicht. In de initiatiefwet waar Volt mede-indiener van is, wordt, in reactie op de kritische kanttekeningen van de Raad van State, meer duidelijkheid geschept over de verantwoordelijkheid van ondernemers. Daarnaast wordt ook ondersteuning van ondernemingen daarbij wettelijk verplicht, waardoor zij meer rechtszekerheid hebben.

Ook belangrijk is dat Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Australië en het Verenigd Koninkrijk soortgelijke wetgeving hebben geïntroduceerd. In België, Finland en Spanje bestaat het voornemen om dit soort wetgeving ook aan te nemen. Het is dus onzin om te zeggen dat Nederland alleen staat met deze wet. Integendeel, zou ik zeggen.

Het is belangrijk dat we als pan-Europese partij een lappendeken aan regels voorkomen. We moeten daarom vanuit Nederland druk zetten om ervoor te zorgen dat het Europese voorstel ambitieus genoeg wordt.

Zo geeft ook de rapporteur van het Europese wetsvoorstel, Europarlementariër Lara Wolters, aan dat een Nederlandse wet leidt tot meer harmonisatie in Europa. Bedrijven zoals Zeeman zijn daarom blij met de initiatiefwet.

We rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer voor deze wet, en dat partijen zich geen zand in de ogen laten strooien of - erger nog - in weerwil van de feiten zich achter de bedrijven en organisaties scharen omdat dat electoraal handig uitkomt. De Wet IMVO zal de wereld wat beter en rechtvaardiger maken. Maar dan moet hij wel ingevoerd worden.

.wm-blog-banner { height: 70vh !important; }