Uitstel gezinshereniging is van de baan

Met dank overgenomen van D.G.M. (Don) Ceder i, gepubliceerd op woensdag 8 februari 2023, 11:22.

In ons land moet altijd plek zijn voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Voor hen moet menswaardige opvang beschikbaar zijn. Situaties als in Ter Apel waarbij mensen buiten slapen kunnen wat mij betreft in ons land niet voorkomen.

Daarom zijn we afgelopen zomer gekomen tot afspraken om de gespreide opvang van asielzoekers structureel te verbeteren.

Daar stond een tijdelijke maatregel tegenover om gezinshereniging tijdelijk te vertragen. Een maatregel waarvan we vanaf het begin aan hebben gezegd dat het maar de vraag is of deze bij de rechter overeind zou blijven. Juridische houdbaarheid is en was voor ons een voorwaarde voor het invoeren van deze maatregel, waarbij ik ook heb aangegeven dat we geen wetswijziging steunen die dat alsnog mogelijk zou moeten maken. We hebben aangedrongen op juridische toetsing vooraf, waar een Kamermeerderheid tegen was.

Vandaag bevestigt de hoogste rechter dat de maatregel in strijd is met nationale en Europese wetgeving. Daarmee is uitstel van gezinshereniging dan ook van de baan. Dat is wat mij betreft een goede zaak.

Tegelijkertijd blijft de opgave voor voldoende fatsoenlijk opvang groot. Een goede, solide spreidingswet zoals het kabinet heeft beloofd is daarom cruciaal. Het is van het grootste belang dat de Kamer en gemeenten daar nu snel duidelijkheid over krijgen.