COM(2023)99 EU - Mededeling
Herstel- en veerkrachtfaciliteit twee jaar later: een uniek instrument dat de kern vormt van de groene en digitale transformatie van de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD De herstel- en veerkrachtfaciliteit: twee jaar later Een uniek instrument dat de kern vormt van de groene en digitale transformatie van de EU

officiële Engelstalige titel

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Recovery and Resilience Facility: Two years on A unique instrument at the heart of the EU’s green and digital transformation
 
Rechtsinstrument Mededeling
COM-nummer i COM(2023)99 NLEN
Celex-nummer i 52023DC0099

2.

Key dates

Document 21-02-2023
Online publicatie 21-02-2023

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.