Volt wil transparante en integere provincies

Met dank overgenomen van Volt Nederland (Volt) i, gepubliceerd op maandag 6 maart 2023.

Zonder heldere en afdwingbare regels op het gebied van transparantie en lobby blijft het vertrouwen in de overheid op de tocht staan. Wat Volt betreft is dit onnodig. We kunnen zo veel doen om de trend van wantrouwen te keren. Daarom willen we dat er passende regels worden gemaakt: van de gemeente tot aan Brussel. Op Europees, nationaal én lokaal niveau heeft Volt zich al hard gemaakt voor de nodige hervormingen. Next up: de provincie.

Veel te vaak wordt er pas na een groot integriteitsschandaal gesproken over bestuurlijke transparantie en lobby. Neem het voorbeeld van Uber, Qatargate of, dichter bij huis, de corruptiezaak omtrent de Haagse politicus Richard de Mos. Deze incidenten brachten allemaal een discussie over integriteit op gang. Onduidelijke of niet afdwingbare regels zijn met regelmaat de reden waardoor dit soort schandalen kunnen plaatsvinden. Beter voorkomen we deze incidenten, door aan de voorkant goede regels over transparantie en lobby in te stellen. Met duidelijke regels zorgen we dat iedereen gelijke toegang heeft tot de macht (Kamerleden, ministers, gedeputeerden, noem maar op), en niet alleen degene met het grootste lobbybudget. Met een goed lobbyregister weten we wie toegang tot de macht heeft en welke ideeën ze op tafel leggen. Ook in de provincie gaat Volt zich hard maken voor meer transparantie, want daar is nog veel te winnen!

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat regels op het gebied van bestuurlijke integriteit en transparantie nogal verschillen per provincie. Wat Volt betreft zou er zowel tussen verschillende bestuurslagen (Brussel, Den Haag, de provincies en de gemeenten) als tussen de twaalf provincies een helder beleid moeten liggen over transparant bestuur. Aangezien gemeenten en provincies voor steeds meer taken verantwoordelijk worden gemaakt, groeit de urgentie voor heldere regels. Denk alleen al aan de klimaat- en energietransitie. Deze transities hebben directe invloed op bedrijven, boeren, natuurorganisaties, op onze energievoorziening en woningbouw. Het aantal betrokken actoren is enorm. Des te belangrijker is het dat iedereen even goed wordt gehoord .

Hierbij een actieplan voor een transparante provincie:

  • maak inzichtelijk hoe en met behulp van wie beleid wordt gemaakt;
  • zorg dat agenda’s openbaar worden;
  • maak opgave van nevenfuncties een verplichting;
  • zet een lobbyregister op.

Transparant en integer bestuur is onmisbaar voor het vertrouwen van burgers in hun overheid. Zonder dat vertrouwen - dat beide kanten op moet werken - komt het fundament onder onze democratische rechtsstaat in toenemende mate onder druk te staan.

.wm-blog-banner { height: 70vh !important; }