Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de maandrapportages Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, januari en februari 2023

dinsdag 28 maart 2023

Bij dossier 33118 - Omgevingsrecht en wetsvoorstel 34986 - Invoeringswet Omgevingswet is een brief ondergebracht.

Bijlagen