Jaarverslag uitgebracht bij dossier 36340 - Verslag 2022 TK-commissie Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

woensdag 12 april 2023

Bij dossier 36340 - Verslag van de Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2022 is een jaarverslag ondergebracht.

bijlagen