Elektronisch uitwisselen gegevens zorgaanbieders moet verplicht

Met dank overgenomen van 50PLUS i, gepubliceerd op dinsdag 11 april 2023.

Het elektronisch uitwisselen van gegevens door zorgaanbieders moet gewoon een wettelijke verplichting worden. Dat stelde 50PLUS-Eerste Kamerlid Martine Baay dinsdag 11 april bij de behandeling in de Senaat van het wetsvoorstel Wet elektronisch gegevensuitwisseling in de zorg. Te vrijblijvend vond zij de opstelling van de minister om ‘’mogelijk te komen tot een wettelijke verplichting voor het elektronisch uitwisselen van gegevens door zorgaanbieders”.

Martine Baay vroeg de minister te verzekeren dat hij deze verplichting wettelijk gaat verankeren, en zo ja waarom dit nog jaren zou moeten duren. Ze hoorde graag een duidelijk tijdspad in plaats van de zinssnede “de komende jaren”. Ook vernam de 50PLUS-fractie graag wanneer de kwaliteitsstandaard die wordt opgesteld door het Zorginstituut Nederland gereed is. Het gaat daarbij om een kwalificatie omtrent welke informatie moet worden uitgewisseld.

Martine Baay: “Maar als ik de stappen lees die de minister nog moet zetten zinkt de moed mij in mijn schoenen. Zoals bijvoorbeeld voor de verpleegkundige overdracht, die nog onderzocht moet worden. Voor de medicatieoverdracht noemt de minister als datum 1 januari 2024 en voor overdracht patiëntengegevens tussen instellingen waar medisch specialistische zorg wordt verleend zou dat 1 januari 2025 zijn. Zijn dat harde data, zo vraag ik de minister”.

De 50PLUS-Senator verwees naar een deskundigenbijeenkomst en een gesprek met de minister over omzetting van het huidige opt-in systeem naar een opt-out systeem. Bij dit laatste wordt iedereen geacht toestemming te geven voor gegevensuitwisseling tenzij je aangeeft dat niet te willen. Dit is dus analoog aan de donorregistratie.

Ze citeerde de minister: “We moeten er op de een of andere manier voor zorgen dat er zo’n opt-out systeem in de acute zorg komt”. Wat 50PLUS betreft ligt daar zeker de prioriteit maar, vroeg ze, wat is er mis om dit opt-out systeem voor alle relevante medische gegevens door te voeren ?

“Uit het onderzoek van de Patiëntenfederatie bleek dat 73% tot 93% van de patiënten gegevensuitwisseling uiterst belangrijk vindt. Goede gegevensuitwisseling is essentieel voor de kwaliteit van zorg, het draagt bij aan de continuïteit van zorg, verbetert de kwaliteit van leven en is kostenbesparend omdat onnodige en tijdrovende handelingen afnemen. Kan de minister de toezegging doen dat hij gehoor geeft aan de overgrote meerderheid van patiënten die achter een opt-out systeem staat door de mogelijkheid te onderzoeken om dit realiseren? Want zoals ik het begrepen vormen de AVG en het medisch beroepsgeheim geen onoverkomelijk beletsel voor zo’n omzetting. Wij kijken uit naar de beantwoording en zullen voor dit wetsvoorstel stemmen”, aldus Martine Baay aan het eind van haar betoog.

Overigens begon zij haar betoog met de opmerking dat het wetsvoorstel “Wet elektronisch gegevensuitwisseling in de zorg” enigszins misleidend is. “Het doet namelijk vermoeden dat er een nieuwe grondslag komt om medische gegevens uit te wisselen tussen zorgverleners, maar niets is minder waar. Deze wet zegt alleen: “als een gegevensuitwisseling plaatsvindt die onder deze wet valt dan moet die digitaal worden uitgevoerd”. Echter het meest bizarre is dat het grote publiek er reeds van overtuigd is dat al lang goede digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners plaatsvindt. Maar niets is minder waar, patiënten vertrouwen op een gegevensuitwisseling die helemaal niet bestaat. De patiënt ziet de huisarts of specialist informatie intypen in de computer en gaat er dan van uit dat daarmee alle betrokken zorgverleners ook op de hoogte zijn. Maar zo werkt het dus niet”, sprak Martine Baay, die dit schetste met een zeer recent praktijkvoorbeeld uit eigen omgeving.

Lees HIER de volledige toespraak van de 50PLUS-Senator.