Vertrouwen te paard: manifest voor een permanent burgerberaad

Met dank overgenomen van Volt Nederland (Volt) i, gepubliceerd op maandag 29 mei 2023.

Het vertrouwen in de politiek is te laag. Wat Volt betreft is onze democratie toe aan radicale modernisering. Een moderne democratie is namelijk een weerbare democratie. Met dit manifest presenteert Volt één van de instrumenten uit de gereedschapskist om het vertrouwen tussen burger en overheid te herstellen: het permanente burgerberaad.

Met een permanent burgerberaad wil Volt ervoor zorgen dat de organisatie van burgerberaden - van a tot z - via wetgeving wordt belegd bij een daarvoor opgericht instituut. Dat instituut houdt zich o.a. bezig met de agendering van geschikte onderwerpen voor ‘losse’ burgerberaden, het waarborgen van de minimale kwaliteitsstandaarden en opvolging van de aanbevelingen richting de politiek.

Omdat het permanente burgerberaad bij wet is verankerd, heeft het gewicht richting de politiek; aanbevelingen worden niet zomaar genegeerd. Daarnaast bestaat het permanente burgerberaad grotendeels uit gelote burgers, die daarmee zélf een instrument in handen hebben om zwaarwegende beleidsaanbevelingen te doen richting de politiek. Nu worden burgerberaden nagenoeg altijd op aanvraag van de politiek georganiseerd. Bovendien zorgt een permanent burgerberaad ervoor dat het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden: het maakt de organisatie van individuele burgerberaden efficiënter en beter. Internationale voorbeelden van permanente burgerberaden - zoals in Ostbelgien of Parijs - wijzen dit ook uit.

Omdat vertrouwen altijd wederkerig is, moet de overheid actief vertrouwen uitstralen naar haar burgers. Alleen op die manier kan het vertrouwen onder burgers in de overheid toenemen. Tegen de achtergrond van grote, gevestigde lobbybelangen en het verdwijnen van het klassieke poldermodel, wil Volt met het permanent burgerberaad de stem van burgers weer steviger verankeren in het democratische proces. Onze democratie en de broodnodige vernieuwing daarvan gaat ons namelijk allemaal aan.

Download hier het volledige manifest

.wm-blog-banner { height: 70vh !important; }