Ondersteuningsaanbod bij schulden werknemers

Met dank overgenomen van D.G.M. (Don) Ceder i, gepubliceerd op woensdag 5 juli 2023, 16:04.

Er zijn bedrijven waar wel meer dan 20% van het personeel loonbeslag heeft. Bedrijven waar het ziekteverzuim ook te maken heeft met de gevolgen van stress vanwege schulden of waar werknemers steeds vaker om een voorschot vragen.

Met andere woorden: in zo'n bedrijf hebben veel werknemers financiële problemen. Ook werkgevers zijn vaak bezorgd over personeel dat met schulden kampt, ze willen hun mensen graag helpen maar weten vaak niet hoe. Dat terwijl werkgevers een grote rol kunnen spelen om schulden eerder te signaleren of te kunnen helpen bij een oplossing.

Er zijn organisaties die werkgevers trainen om schuldenproblematiek sneller te herkennen en die hun informeren over hoe zij hulp in kunnen schakelen voor hun personeel. Tot nu toe bereiken die organisaties vooral de grotere bedrijven. Maar juist bij kleinere ondernemers is het belangrijk dat werkgevers weten hoe zij hun personeel bij kunnen staan. Daarom diende ik met Daan de Kort van de VVD een motie in om werkgevers beter te ondersteunen in de strijd tegen schulden onder hun personeel. Zo helpt de overheid de samenleving om voor elkaar te zorgen.