Liane den Haan zet een punt achter haar werk in de Tweede Kamer

Met dank overgenomen van Tweede Kamerfractie Den Haan i, gepubliceerd op vrijdag 28 juli 2023.

Liane den Haan stelt zich niet verkiesbaar voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. “Ik geloof in GOUD en in onze boodschap, maar de huidige politiek is helaas lelijk”, verwoordt zij de reden van haar beslissing.

“Na een lange en moeilijke periode in mijn leven heb ik mijzelf beloofd dat ik niks meer tegen mijn zin in wil doen, of iets waar ik ongelukkig van word”, vertelt Liane den Haan. Na twee jaar vindt zij het daarom genoeg geweest: ze stelt zich niet opnieuw herkiesbaar als Tweede Kamerlid. Liane heeft ervaren dat de huidige politiek lelijk is. “Opportunisme en populisme zijn aan de orde van de dag en is helaas wat ‘scoort’ in de pers. Terwijl het zowel in het publieke debat als in de politiek juist over de inhoud zou moeten gaan. Over wat mensen nodig hebben en wat goed is voor de samenleving.” Liane kreeg, net als haar (vrouwelijke) collega-politici, te maken met haat, scheldpartijen en bedreigingen. “Dat raakt mij, maar mijn kinderen en mijn moeder die bij ons woont nog meer.” Voor haar voldoende reden om zich niet herkiesbaar te stellen.

Opkomen voor ouderen

Liane den Haan zegt dat het een eer was om één van de 150 mensen te zijn die het volk mogen vertegenwoordigen. “Ik was vastbesloten mij, samen met mijn team, in te zetten voor de huidige én toekomstige ouderen in Nederland, ondanks dat ik al had ondervonden hoe gemeen het er in een politieke partij aan kon toegaan. We richtten de partij GOUD op, omdat het nodig is op te komen voor ouderen en goed ouder worden. Op het gebied van de ouderenzorg, ouderenhuisvesting, de oudedagsvoorziening, eenzaamheid en nog veel meer onderwerpen die ouderen aangaan liggen er gigantische uitdagingen. Om die aan te pakken heb ik steeds met collega’s in de Tweede Kamer de verbinding en samenwerking op inhoud gezocht, over alle partijen heen.”

Verbinding zoeken

Liane spreekt de hoop uit dat toekomstige politici die verbinding ook zullen zoeken. “Ik hoop oprecht dat mensen in het stemhokje zullen kiezen voor vooruitgang en voor inhoud!” Het scheidende Kamerlid bedankt de collega’s die ook altijd op de inhoud waren gericht. Ook geeft ze een compliment aan haar teamleden en aan de medewerkers van de Tweede Kamer voor hun tomeloze inzet en hulp. Ze dankt de belangenbehartigers en organisaties voor hun waardevolle input, en de mensen van de partij voor al hun inspanningen en vertrouwen. “Het doet me pijn de partijgenoten te moeten teleurstellen. Het was een voorrecht om met iedereen te mogen werken, maar het is goed zo”, besluit Liane.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan gepland voor 22 november aanstaande. Het bestuur van de partij GOUD buigt zich momenteel over de ontstane situatie.