Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over de jaarlijkse evaluatie van de Omgevingswet - Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

donderdag 28 september 2023

Bij wetsvoorstel 34985 - Aanvullingswet natuur Omgevingswet is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Bijlage