COM(2023)573 EU
Standpunt EU in het Samenwerkingscomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de Versterkte partnerschapsovereenkomst met Kazachstan in verband met een besluit tot vaststelling van een lijst van 15 personen die bereid en in staat zijn om als arbiter in geschillenbeslechtingsprocedures op te treden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Samenwerkingscomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, in verband met een besluit tot vaststelling van een lijst van 15 personen die bereid en in staat zijn om als arbiter in geschillenbeslechtingsprocedures op te treden

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Cooperation Committee in Trade configuration established by Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part as regards a decision establishing a list of 15 persons who are willing and able to serve as arbitrators in dispute settlement proceedings
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2023)573 NLEN
Extra COM-nummers COM(2023)573
Procedurenummer i 2023/0346(NLE)
Celex-nummer i 52023PC0573

2.

Key dates

Document 06-10-2023
Online publicatie 06-10-2023
Besluit 07-12-2023; Besluit 2023/2856

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.