Kabinet stelt nieuwe regels over vervolg loopbaan bewindspersonen voor

zondag 28 april 2024, 10:37

DEN HAAG (PDC i) - (Oud-)bewindspersonen die binnen twee jaar na hun ambtsperiode aan de slag gaan in een vervolgfunctie moeten verplicht eerst een advies vragen. Ook komt er een draaideurverbod en wordt het al bestaande lobbyverbod wettelijk vastgelegd. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge i, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Voor het aannemen van een vervolgfunctie moeten (oud-)bewindspersonen advies vragen aan het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. Dat adviescollege toetst per geval of er een risico op belangenverstrengeling bestaat. Verder kijkt het naar geheimhoudingsverplichtingen en naar de reikwijdte van het lobby- en draaideurverbod.

Het adviescollege brengt uiterlijk binnen twee weken één van de volgende drie adviezen uit: ‘geen bezwaar’, ‘aanvaardbaar onder nadere voorwaarden’ of ‘onaanvaardbaar wegens (een te groot risico op) belangenverstrengeling’.

Bron: persbericht ministerie van BZK