Brief regering; Reactie op de motie Flach over een voorstel voor besteding van de beschikbare middelen voor het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij (31409-444)

donderdag 16 mei 2024

Bij wetsvoorstel 36410 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024 is een brief ondergebracht.