Besluitpunt "Reactie op verzoek commissie om toestemming technische briefing / Regio Deals 24 april 2024"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2024-05-23
volgnummer 27a
 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. / de Jonge - 22 april 2024 / Reactie op verzoek commissie om toestemming technische briefing Regio Deals 24 april 2024 - 2024Z07209

Besluit:

Niet controversieel verklaren.