Besluitpunt "Beleidsvoorstellen uit de Voorjaarsnota eerste suppletoire begroting 2024 met CW 3.1. kaders"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2024-05-23
volgnummer 35
 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. / de Jonge - 26 april 2024 / Beleidsvoorstellen uit de Voorjaarsnota eerste suppletoire begroting 2024 met / CW 3.1. kaders - 36550-VII-3

Besluit:

Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de begrotingsstaten van het

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 36550-VII)