Besluitpunt "Notitie mandaat rapporteurs Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2024-05-23
volgnummer 70b
 

Zaak:

Notitie mandaat rapporteurs Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 - 2024Z08254

Besluit:

De commissie stemt in met het inplannen van een apart commissiedebat over de hoofdlijnennotitie wijziging Wiv 2017, in plaats van behandeling in het commissiedebat IVD-aangelegenheden op 25 juni.