Besluitpunt "Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie) / Commissiedebat / Bestuurlijke organisatie en democratie / Commissiedebat / Desinformatie en digitale inmenging / Commissiedebat / Financiën decentrale overheden / Commissiedebat / Functioneren Rijksdienst (tot nader order uitgesteld) / Commissiedebat / Identiteitsgegevens / Commissiedebat / Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en / Kabinet (tot nader order uitgesteld) / Notaoverleg / Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander” / Commissiedebat / Integriteit openbaar bestuur / Commissiedebat / Klokkenluiders / Technische briefing / Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool mb.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers / (na de verkiezingen) / Rondetafelgesprek / Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch / Nederland / Rondetafelgesprek / Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' / Commissiedebat / Slavernijverleden / Commissiedebat / Staatscommissie rechtsstaat / Commissiedebat / Versterking lokaal bestuur / Werkbezoek / Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) / Wetgevingsoverleg / Wet op de lijkbezorging / Commissiedebat / Wet open overheid / Rondetafelgesprek / Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste / Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld) / Vergadering / Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2024-05-23
volgnummer 77