Besluitpunt "Debatten en dertigledendebatten 28, 29 en 30 mei 2024 (week 22) / Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD 16/4)Tweeminutendebat Verkiezingen (CD 18/4)36 346 (Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU- / lidmaatschap)) (voortzetting) / 10, 11 en 12 september 2024 (week 37) / 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)) (re- en dupliek) / Te agenderen debatten 8. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (Marijnissen) (MinisterĀ¬ / president) / Debat over het demonstratierecht in Nederland (Teunissen) (minister BZK, minister JV) / Te agenderen dertigledendebatten 6. Dertigledendebat over het bericht dat een op de tien rijksambtenaren racisme op de werkvloer ervaart (Van Baarle) (minister en staatssecretaris / BZK) / Dertigledendebat over de toepassing van ras en etniciteit in risicoprofielen / (Bamenga) (minister BZK, staatssecretaris JV) / Rondvraag (Binnenlandse Zaken) / Geen agendapunten / Besloten gedeelte (Binnenlandse Zaken) / Geen agendapunten / Regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2024-05-23
volgnummer 79