Besluitpunt "Debatten en dertigledendebatten 28, 29 en 30 mei 2024 (week 22) / 36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag)) / Te agenderen debatten 20. Debat over funderingsschade aan woningen (Paternotte) (minister BZK) / Te agenderen dertigledendebatten 14. Dertigledendebat over een kritisch rapport van de speciale VN-rapporteur voor huisvesting (Welzijn) (minister BZK) / Dertigledendebat over de hoge grondprijzen als gevolg van de handel in bouwgrond (De Hoop) (minister BZK) / Rondvraag (Wonen en Ruimtelijke Ordening) / Geen agendapunten / Besloten gedeelte (Wonen en Ruimtelijke Ordening) / Geen agendapunten"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2024-05-23
volgnummer 10