A-punt

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit zijn agendapunten die de Raad van de Europese Unie i niet hoeft te bespreken tijdens een Raadsvergadering i. A-punten worden als hamerstuk (zonder discussie) afgehandeld en goedgekeurd omdat binnen het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) i, raadswerkgroepen i of een andere Raadsformatie i al overeenstemming is bereikt. Dit in tegenstelling tot B-punten i, waarover wel discussie plaatsvindt.

Een A-punt bij een raadsformatie kan ook een besluit zijn over een onderwerp dat inhoudelijk niets te maken heeft met de betreffende raadsformatie. Zo kan de Landbouwraad i een voorstel over transport als A-punt aannemen, hoewel de Landbouwraad zich niet bezighoudt met transportzaken.