B-punt

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit zijn agendapunten waarover de Raad van de Europese Unie i tijdens een Raadsvergadering i discussieert omdat er binnen het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) i geen overeenstemming kon worden bereikt. Dit in tegenstelling tot A-punten i, die zonder discussie worden aangenomen.

B-punten waarover gestemd mag worden, worden op de agenda voorzien van een sterretje; 'valse B-punten' zijn A-punten waarbij één of meerdere delegaties hebben aangegeven een verklaring te willen afleggen.

Het komt niet vaak voor dat de ministers in een vergadering van de Raad knopen doorhakken over B-punten. Meestal worden deze onderwerpen met nadere aanwijzingen weer teruggezonden naar de permanente vertegenwoordigers van Coreper.

Het Coreper probeert dan een nieuwe ontwerp-tekst te maken, die voor alle lidstaten acceptabel is. Vaak verschijnt zo'n gewijzigd ontwerp dan in een volgende vergadering als A-punt op de agenda.